Công trình Cảng Cát Hải, Hải Phòng

Dự án đầu tư 2 bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu bến cảng Lạch Huyện, Tp. Hải Phòng. Công trình này được thực hiện tại Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Đại Phương với diện tích lớn 30.000m2 gạch lát Terrazzo được cung cấp với tiến độ rất gấp. Vì vậy để đảm bảo cho công trình chạy đúng tiến độ nhà máy Đại Phương đã tăng cường cho công nhân tăng ca, tăng năng suất để tránh lụt tiến độ làm ảnh hưởng chung đến cả công trình.

Dự án lựa chọn mẫu gạch lát Terrazzo có mã gạch DP-40-124

Dự án liên quan