Công trình xây dựng tuyến phố vỉa hè tại Âu Cơ, Hạ Hoà, Phú Thọ

Tên Dự án “Xây dựng hệ thống vỉa hè đèn chiếu sáng, trồng cây xanh (Giai đoạn 1) tuyến phố Âu Cơ, Hạ Hoà, Phú thọ”.

Nhà Thầu: Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập

Đơn vị cung cấp gạch vỉa hè: Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đại Phương.

Thời gian thực hiện: 30 ngày

Khối lượng: 15.000m2

Loại gạch sử dụng: Gạch lát Terrazzo

 

Dự án liên quan